Wycena aktuarialna
W firmie ubezpieczeniowej aktuariat, aktuariusz, odpowiada za wycenę zobowiązań wobec klientów oraz konstrukcję produktów tak, by oczekiwany poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań.

Głównymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza lub aktuariuszki są:

* Wycena produktów ubezpieczeniowych - kalkulacja składki, profilu zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów określajacych ubezpieczenie osób, przedsięwzięć itp.
* Ustalanie metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń.
* Kalkulacja aktuarialna ryzyka

1. ubezpieczeniowego (związanego ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi),
2. rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych oraz wysokością stóp procentowych),
3. kredytowego (związanego z kondycją finansową kontrahentów) oraz
4. operacyjnego.

* Ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań (Asset/Liablity Management).

Wycena wartości firmy w oparciu o metodologię Embedded Value (EV) oraz Appraisal Value oraz kalkulacja podstawowych elementów wpływających na wzrost EV, będących podstawą oceny wartości dodanej pochodzącej z aktywności zarządu firmy.


Metody aktuarialne - Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda ...
Przystępny wykład dotyczący zastosowania matematyki w ubezpieczeniach. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.

Spektrum możliwości zatrudnienia Absolwenta specjalności Zarządzanie ryzykiem i metody aktuarialne jest niezwykle szerokie. Z uwagi na zdobytą wiedzę ekonomiczną i informatyczną Absolwent może efektywnie pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest interdyscyplinarna wiedza ekonomiczna i informatyczna, czyli m.in. we wszelkich instytucjach finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy pośrednictwa finansowego w administracji, np. urzędach statystycznych, firmach informatycznych produkujących oprogramowanie finansowe.

 
     
   
  | mapa strony | © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS